» » » Nowy Projekt Unijny

Nowy Projekt Unijny

w kategorii: Harpo | 0

Rozwój działalności Harpo Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych w zakresie produktów dla osób niepełnosprawnych

Logotypy
Logotypy

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Harpo podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój działalności Harpo Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych w zakresie produktów dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.4.1.

Harpo znalazło się w gronie pięciu beneficjentów wybranych do podpisania umowy podczas Forum Eksportowego, zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wsparcie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoli Harpo na zwiększenie aktywności na rynku międzynarodowym dla produktów własnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym, w szczególności dla produktów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.

W ramach projektu wykonana zostanie nowa wersja urządzenia brajlowskiego dostosowana do potrzeb rynków zagranicznych, dla której uzyskane zostaną również niezbędne certyfikaty. Ponadto Harpo uczestniczyć będzie w 5 międzynarodowych imprezach wystawienniczych w USA i Europie.

Wartość projektu: 213.405,00 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 147.475,00 zł