» » » Międzynarodowy Konkurs Brajlowski

Międzynarodowy Konkurs Brajlowski

w kategorii: Harpo | 0

Harpo Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem De Facto z Płocka, firmą Spektra i organizacją SONS z Pragi, byli już po raz trzeci organizatorami Międzynarodowego Konkursu Brajlowskiego, którego finał odbywał się co roku w Pradze.

W dniach 11-13 listopada 2011 r. gościliśmy w Pradze, wraz z 3- osobową grupą osób niewidomych z Polski, którzy znaleźli się w finale Konkursu brajlowskiego. Byli to:
– Agnieszka Krawcow
– Alicja Nyziak
– Maciej Kapczyński (10 – letni uczeń Szkoły Podstawowej, najmłodszy finalista konkursu!)

Ze strony czeskiej finalistami byli:
– Petr Čermák
– Vladimír Dvořák
– Vladimír Bodiš

Zadaniem uczestników finału było napisanie dyktanda w piśmie Braille’a, odczytanie tekstu na linijce brajlowskiej i sformatowanie tekstu z akapitami.

Wszystkie te zadania uczestnicy wykonywali na urządzeniu produkowanym przez Harpo, BraillePen 12. Prace uczestników oceniały dwie komisje. Dla grupy z Polski dwoje przedstawicieli De Facto i przedstawiciel strony czeskiej, natomiast w skład komisji dla grupy czeskiej wchodzili dwaj przedstawiciele organizacji niewidomych – SONS w Pradze i przedstawiciel firmy Harpo.

Po zakończeniu zadań konkursowych jury podliczyło punkty, wyłoniło zwycięzcę i ustaliło kolejność zajętych przez uczestników miejsc.

Wyniki były następujące.

1. Peter Čermák, 714 punktów,

2. Agnieszka Krawcow, 712 punktów,

3.Alicja Nyziak, 707 punktów,

4. Vladimír Dvořák, 706 punktów,

5. Maciej Kapczyński, 705 punktów,

6. Vladimír Bodiš, 686 punktów,

Laureaci otrzymali cenne nagrody (między innymi BraillePeny 12, BraillePeny i iPhony).

W trakcie trwania konkursu wszyscy uczestnicy i organizatorzy mieszkali w Pradze, dzięki czemu spotykaliśmy się podczas posiłków i wycieczek zorganizowanych dla nas przez Gospodarzy, za co bardzo dziękujemy. Zwiedziliśmy piękną Pragę a kulminacyjnym punktem wycieczki była wizyta w Senacie Czeskiej Republiki, do którego zaprosił nas i oprowadził niewidomy Senator, pan Milan Pešák. Po wycieczce wróciliśmy wszyscy do hotelu, aby spotkać się na Galowym Obiedzie, który poprzedzony był wręczeniem nagród, dyplomów i gratulacji przez pana Senatora i Organizatorów Konkursu.

Wyjechaliśmy pełni wrażeń i już pracujemy nad kolejną edycją Konkursu, o której będziemy informować na naszej stronie i stronach organizatorów.
Mamy ambitne plany włączenia do udziału przedstawicieli kolejnych krajów Europy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych eliminacjach.