» » » Międzynarodowy Konkurs Brajlowski – Praga 2016

Międzynarodowy Konkurs Brajlowski – Praga 2016

w kategorii: Harpo | 0

To już czwarta edycja Międzynarodowego Konkursu Braille’a organizowana w ramach projektu:

MIĘDZYNARODOWY KONKURS BRAILLE’A 2016 DLA NIEWIDOMYCH Z KRAJÓW WYSZEHRADZKICH

dofinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

visegrad_fund
visegrad_fund

Projekt ma na celu stworzenie płaszczyzny do współpracy instytucji z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, a także nawiązanie dialogu społeczności osób niewidomych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Konkurs ma promować naukę i korzystanie z Alfabetu Braille’a przez osoby niewidome i słabowidzące. Wszystkie te działania mają przyczyniać się do poprawy umiejętności posługiwania się pismem dotykowym, przez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Międzynarodowy Konkurs Brajlowski 2016 jest organizowany przez cztery instytucje pozarządowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej. W Polsce organizatorem jest Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De facto”. Sponsorem konkursu jest Harpo.

Finał odbędzie się 30 kwietnia 2016 roku w Pradze. Weźmie w nim udział 10 finalistów wyłonionych w krajowych eliminacjach, które odbyły się w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Więcej informacji również tutaj:

Facebook De Facto, International Braille Contest Prague 2016, Visegrad Fund.