» » » Konferencja Let’s Talk Together – AAC in Europe

Konferencja Let’s Talk Together – AAC in Europe

w kategorii: Harpo | 0

Harpo zostało współorganizatorem VIII Regionalnej Konferencji AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej "Let’s Talk Together – AAC in Europe", która odbędzie się w Warszawie, w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2011 r.
Na Konferencję przyjadą specjaliści ze wszystkich europejskich państw, niezależnie od ich doświadczenia i zaawansowania w dziedzinie AAC – komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Porozmawiajmy razem o AAC dzieląc się doświadczeniami oraz dając sobie szansę uczenia się nawzajem! Byłoby ogromną wartością, aby połączyć europejską wspólnotę wszystkich osób skupionych wokół AAC.
Zapraszamy użytkowników AAC, ich rodziny, przyjaciół, terapeutów, nauczycieli i pracowników nauki.
Strona Konferencji znajduje się tutaj: harpo.com.pl/aac2011