» » » Fotel Prezesa

Fotel Prezesa

w kategorii: Harpo | 0

23 kwietnia Harpo zorganizowało wydarzenie edukacyjne dla dzieci objętych programem Akademii Przyszłości.

Fundacja, która zarządza między innymi projektem „Szlachetna Paczka”, działa na rzecz poprawy samooceny dzieciaków, często (ale nie zawsze) ubogich lub marginalizowanych przez klasę. Realizowany jest w pierwszej linii przez wolontariuszy, którzy poświęcają godzinę tygodniowo dziecku potrzebującemu wsparcia w obszarach, jakie mają wpływ na jego funkcjonowanie w szkole.
Jak można przeczytać na stronie Akademii Przyszłości:
61% dzieci które przystępują do programu nie ma wiary we własne możliwości, 50% ma trudności w rozwoju emocjonalnym/społecznym, 65% ma trudności w koncentracji uwagi na lekcji, 39% ma trudne relacje z rówieśnikami, 38% jest nieśmiała, 45% ma niską motywację do nauki.
Kompetencje te w znacznym stopniu ulegają rozwinięciu i poprawie po rocznym, a czasem dwuletnim programie, gdzie dzieci otrzymują wsparcie jednej tylko osoby dorosłej, która poświęca im 100% uwagi i pracuje nad wzmocnieniem mocnych stron. W efekcie wiele z tych dzieci poprawia nie tylko samoocenę, ale i oceny, jak również jakość relacji rówieśniczych.

Harpo zorganizowało dla dzieci z jednej ze szkół biorącej udział w programie wydarzenie „Fotel prezesa”. „Fotel prezesa” to nic innego, jak spotkanie z prezesem (a w naszym przypadku prezesem i prezeską firmy). Spotkanie na „najwyższym szczeblu” służyło wzmocnieniu samooceny dzieci. Dzięki zaproszeniu do nietypowego miejsca czują się kimś ważnym (rozmawiają przecież z prawdziwym prezesem w jego środowisku pracy oraz pracownikami prawdziwej firmy).

Podczas wizyty w Harpo dzieci poznały prezesów, ale przede wszystkim troje naszych pracowników Dorotę, Rafała i Sebastiana oraz szereg urządzeń wspierających komunikację osób z dysfunkcjami wzroku i osób wymagających komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Zaprezentowaliśmy jak działa Mountbatten Brailler Tutor – nowe urządzenie drukujące Braillem, notatnik brajlowski, program udźwiękawiający, lupy i powiększalniki elektroniczne.
Jako ciekawostkę zaprezentowaliśmy grę w kości sterowaną przyciskiem obsługiwanym nogą. Każdy uczestnik wydarzenia mógł też przygotować ilustrację dotykową (wypukłą), dzięki urządzeniu Piaf, które na specjalnym papierze uwypukla taki właśnie obrazek. Na koniec można było pogłaskać psa przewodnika naszego wieloletniego pracownika – Rafała.

Dziękujemy za ten czas przyszłym prezesom i prezesce oraz ich mentorom!