» » » Elektroniczne karteczki samoprzylepne do opieki nad osobami z demencją (eSticky)

Elektroniczne karteczki samoprzylepne do opieki nad osobami z demencją (eSticky)

w kategorii: Harpo | 0

Harpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu wraz z międzynarodowym konsorcjum partnerów (HICS s.r.l. – Włochy (koordynator), University of Cyprus – Cypr, Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen – Austria, Assistenz24 GmbH – Austria, Werner Daxberger – Austria, Gerd Rosenauer – Austria) realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (https://www.ncbr.gov.pl/) w ramach Programu Active Assisted Living Programme (AAL) Call 2019 (http://www.aal-europe.eu/).

Tytuł projektu: „Electronic Sticky Notes for Dementia Care (eSticky)”/ „Elektroniczne karteczki samoprzylepne do opieki nad osobami z demencją (eSticky)”

Celem projektu jest wsparcie osób mających problemy z pamięcią, aby zachować ich niezależność. Główną grupą docelową są osoby starsze, osoby z początkowymi stadiami demencji i choroby Alzheimera. W projekcie zaproponowano nowe podejście, łączące funkcje zapamiętywania i powiadomień, które nie wymagają znacząco nabywania nowych umiejętności przez użytkownika końcowego.
Zestaw wyświetlaczy graficznych, umożliwiających podłączenie do sieci (cyfrowe eSticky Notes), pomaga użytkownikowi prezentując ważne informacje, w tym zaplanowane wydarzenia, przypomnienia o lekach i zalecenia żywieniowe lub powiadomienia o zdarzeniach, które wymagają uwagi. Wiadomości mogą być łatwo aktualizowane przez opiekunów, członków rodziny i samych użytkowników za pośrednictwem Internetu. W tym celu projektowanie systemu skupione na użytkownikach i ich zaangażowanie będzie centralnym punktem projektu.

Planowanym efektem realizacji tego projektu będzie opracowanie nowatorskich wyświetlaczy eSticky, które zapewnią możliwość przypominania i podpowiedzi w zwykłych sytuacjach życiowych osób z demencją. Nowością produktu będzie jego konstrukcja (przypominająca zwykłe karteczki samoprzylepne). Osoba chorująca na demencję będzie miała możliwość ich zastosowania w różnych częściach swojego domu.

Wartość projektu dla partnera polskiego: 896 460,00 zł

Wartość dofinansowania dla partnera polskiego: 684 219,72 zł