» » » „Aktywny Samorząd”

„Aktywny Samorząd”

w kategorii: Harpo | 0

W tym roku o dofinansowania, osoby niepełnosprawne będą się mogły starać w powiatowych jednostkach samorządowych, a nie jak dotychczas w PFRON.
Po raz pierwszy będzie realizowany program „Aktywny Samorząd”, na podstawie porozumień zawartych między PFRON, a samorządami powiatowymi.
Szczegółowe informacje – czytaj tutaj.

Obecnie zostały przesunięte terminy, m.in. do składania oświadczeń samorządów powiatowych o przystąpieniu do realizacji do programu oraz podpisywania porozumień.

Pytaj w swoim PCPR lub MOPR o program „Aktywny Samorząd”.
Aktualny wykaz samorządów powiatowych, możliwy do pobrania na stronie PFRON.

Informację o zakończeniu I etapu realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" można znaleźć tutaj.

Wszystkim starającym się o dofinansowania, życzymy powodzenia!