» » » Aktywny Samorząd 2016

Aktywny Samorząd 2016

w kategorii: Harpo | 0

Do 26 lutego 2016 roku PFRON przyjmował wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku.

Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku będzie możliwa pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1. W Zadaniu 2 natomiast PFRON zakłada możliwość dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalne kwoty dofinansowania odpowiednio w Zadaniu nr 1:

  • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

oraz w Zadaniu nr 2:

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
    Uwaga: z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1 co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Szczegóły czytaj:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

Szczegółowe informacje dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.
Zapraszamy do kontaktu z nimi i życzymy powodzenia!