» » » Aktywny Samorząd 2014

Aktywny Samorząd 2014

w kategorii: Harpo | 0

Do marca 2014 roku PFRON przyjmował wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku.

Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku będzie możliwa pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1. W Zadaniu 2 natomiast PFRON zakłada możliwość dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalne kwoty dofinansowania odpowiednio w Zadaniu nr 1:

  • dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,

oraz w Zadaniu nr 2:

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
    Uwaga: z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1- 10% ceny brutto zakupu.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września roku realizacji programu.

Szczegóły czytaj www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html.

Więcej informacji na stronach Harpo tu: www.harpo.com.pl/aktywny-samorzad_2014.html

Szczegółowe informacje dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.
Zapraszamy do kontaktu z nimi i życzymy powodzenia!