Harpo Sp. z o. o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest wykonanie Systemu wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla. Projekt prowadzony jest z tyflopedagogami z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz z Fundacji Cedunis.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2011.

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ue_efrr