Harpo Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy, którego celem jest opracowanie koncepcji wdrożenia technologii udźwiękowienia materiałów tyflograficznych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących, głównie w celach edukacyjnych.

Wykonawcą projektu, realizowanego w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Vouchery dla przedsiębiorstw”, jest Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

Planuje się, że zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2015 roku.

kapitał ludzki logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

unia europejska logo