logo_fundfornongovernment
Projekt „Internetowy kiosk z prasą dostępną dla osób niewidomych i słabo widzących” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej.

Rewolucja informacyjna sprawiła, że stały się dostępne wszystkie zgromadzone zasoby wiedzy ludzkości. Istotnym źródłem wiedzy są czasopisma. Na polskim rynku prasowym jest dostępnych kilkaset tytułów czasopism specjalistycznych i lokalnych.
Osoby niewidome, pomimo że posiadają wydajny specjalistyczny sprzęt komputerowy, nie mogą czytać czasopism, bo nie mogą odczytać grafiki, a tej w prasie jest coraz więcej.
Celem projektu jest usunięcie bariery w dostępie osób niewidomych i słabowidzących do społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie w Płocku kiosku internetowego dla polskich niewidomych. W kiosku są dostępne czasopisma przetworzone z formatu PDF niedostępnego dla niewidomych, na dostępny im format TXT. Z czasopism usunięto także reklamy, elementy graficzne, przywrócono ciągłość tekstu, oraz dopisano tytuły i autorów artykułów.
logo_eea-norway(1)W ciągu 18 miesięcy trwania projektu, co najmniej 10 najbardziej poszukiwanych tytułów zostanie udostępnionych niewidomym, a liczba stałych czytelników wyniesie 250. W pierwszej kolejności zostaną umieszczone w kiosku czasopisma dla niewidomych kobiet i młodzieży, tj. dla grup szczególnie dyskryminowanych z powodu braku dostępu do informacji. Do oferty serwisu wprowadzono już najbardziej znane w Polsce tygodniki „Wprost” i „Newsweek”, dzięki którym aktywne osoby niewidome mogą poczuć się poinformowane równnie dobrze jak widzący. Niewidomi czytelnicy w trakcie trwania projektu przeczytają, co najmniej 6.000 numerów czasopism przesłanych im przez kiosk.