lifelong learning programme logoProjekt DICOMP Transfer* ma na celu zmianę sytuacji niewidomych w Europie. Osoby te spotykają się z wykluczeniem, w szczególności w zakresie dostępu do kształcenia zawodowego i rynku pracy, ze względu na wzrastającą cyfryzację zasobów wiedzy i informacji. Nowoczesne stanowiska pracy i zaawansowane formy kształcenia zawodowego oparte są zwykle na cyfrowych zasobach wiedzy. Tymczasem niewidomi, ze względu na brak możliwości i narzędzi, napotykają na olbrzymie bariery, które też powodują duże bezrobocie, wynoszące w Europie ponad 70% (!). W większości krajów istniejące systemy wsparcia grup docelowych w docieraniu do cyfrowych zasobów szkoleniowych nie działają i nie mogą być zastosowane, z powodu słabości tych systemów.

Cele

Projekt DICOMP Transfer adaptuje jedyny dostępny bezpłatnie pakiet narzędzi umożliwiających dostęp do cyfrowych zasobów wiedzy, który został wykonany w ramach projektu e-learning DICOMP S.NET i udostępnia go nowym krajom docelowym (Hiszpanii, Grecji, Turcji, Polsce i Bułgarii).

Spodziewane rezultaty

Pakiet narzędzi zawiera oprogramowanie udźwiękawiające, syntezator mowy, program szkolenia i pełną dokumentację użytkownika. W trakcie adaptacji istniejące narzędzia i zasoby będą dostosowane do nowych specyfikacji, wykonanych na bazie szczegółowej analizy wykonanej w nowych krajach docelowych. W trakcie implementacji narzędzia te będą dostarczone do krajów docelowych i szeroko rozpowszechnione, dzięki kampanii informacyjnej dla firm i instytucji działających w zakresie kształcenia zawodowego.

Program

Projekt jest wykonywany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Life Long Learning Program) – LEONARDO DA VINCI – Transfer innowacji

Czas trwania

01/10/2009-30/09/2011

Strona projektu

http://www.screenreader4free.eu/DicompTransfer/PL/Index_pl.html