Symbi-Key Interface

2.199,00

Wraz z podłączonymi do niego przyciskami stanowi alternatywną klawiaturę.

Symbi-Key może być dobrym rozwiązaniem, jeśli ograniczona jest motoryka rąk i kiedy niemożliwe jest korzystanie ze zwykłej klawiatury. Urządzenie jest podłączane między klawiaturą a komputerem, tak, że nie potrzebuje dodatkowego zasilania. Symbi-Key jest proste do oprogramowania i umożliwia używanie do dziewięciu różnych przycisków zewnętrznych lub sensorów.

Symbi-Key, przyporządkowuje dziewięciu przyciskom zewnętrznym klawisze klawiatury komputerowej (np. kursory, ESC lub ENTER). Istnieje możliwość programowania dowolnych kombinacji klawiszowych, jak np. CTRL-F2, ALT-F4 czy SHIFT-A.
Symbi-Key umożliwia podwójne kombinacje przycisków.
Programowanie Symbi-Key jest bardzo proste i może być przeprowadzone w dowolny sposób według potrzeb indywidualnego użytkownika. Najpierw wciskamy CODE na Symbi-Key, później zewnętrzny przycisk, który będzie odpowiednikiem klawisza klawiatury komputerowej, a następnie wciskamy pożądany klawisz na klawiaturze komputerowej i potwierdzamy przyciskiem CODE na Symbi-Key.
Dodatkowe funkcje DELAY i REPEAT umożliwiają zaprogramowanie odpowiednio opóźnienia reakcji i powtarzania czynności przypisanej danemu przyciskowi, jeśli użytkownik ma problemy z koordynacją ruchów rąk.
Symbi-Key zostało przystosowane do obsługi programów komputerowych i gier, które są sterowane nielicznymi przyciskami, a także dla programów z funkcją skanowania, które automatycznie oferują możliwość wyboru.
Symbi-Key nie ogranicza możliwości korzystania równoczesnego z klawiatury komputerowej i myszy.

Po podłączeniu przewodem Symbi-Key z komputerem, urządzenie jest gotowe do pracy w systemie Windows czy DOS. Symbi-Key nie wymaga dodatkowego oprogramowania.
Większość przycisków czy sensorów można w bardzo prosty sposób podłączyć do Symbi-Key.
Symbi-Key jest używane nie tylko w klinikach jako urządzenie pomocne w terapii i diagnostyce, ale daje się także stosować w domu jako urządzenie ułatwiające komunikację osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Warunkiem poprawnej obsługi jest umiejętność czytania i rozumienia. Wystarczy tylko zaprogramować odpowiednio Symbi-Key aby użytkownik mógł pracować sam ze swoją osobistą klawiaturą.
Można swobodnie pracować z oprogramowaniem własnego komputera, które było dotąd nieosiągalne.

Możliwości:

  • działa w systemach Windows i DOS
  • nie wymaga dodatkowego oprogramowania
  • kompatybilny z komputerem klasy IBM PC
  • nie wymaga dodatkowego zasilania – podłączany w miejsce klawiatury komputerowej
  • możliwość indywidualnego dopasowania – ustawienia są automatycznie zapamiętywane
  • elastyczny
  • stosowany w domu i instytucjach opieki zdrowotnej


Przyciski i interfejsy

Specjalistyczne przyciski są urządzeniami, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką, lub dowolnego klawisza. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, a także dzieci mogą obsługiwać oprogramowanie edukacyjne, wspomagające komunikację, przełączać slajdy, włączać muzykę, filmy i wiele więcej. Ponadto przyciski takie mogą służyć również do włączania i wyłączania zabawek oraz urządzeń elektrycznych (np. miksera, lampki, wiatraka), zapewniając poczucie sprawstwa i gwarantując niezależność. Specjalistyczne przyciski dostępne są w różnych kolorach i kształtach, wymiarach, mogą być przewodowe lub bezprzewodowe, można je aktywować na wiele sposobów, poprzez uderzenie dłonią, stopą, łokciem, delikatne dotknięcie lub zbliżenie np. jednego palca, wygięcie, zaciśnięcie dłoni. Dzięki takiej różnorodności każda osoba z niepełnosprawnością może wybrać odpowiedni dla siebie przycisk, dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb. Do podłączenia przycisków do komputera oraz przypisania im funkcji dowolnego klawisza klawiatury niezbędny jest interfejs.