PuzzleWorld

459,00

PuzzleWorld jest kolekcją dobrze znanych puzzli w wersji komputerowej. Zawiera setki rysunków i zdjęć, które można układać. W programie można również wykorzystać własne zdjęcia.
Wirtualne puzzle zostały zaprojektowana szczególnie dla dzieci, które ze względu na dysfunkcję lub niepełnosprawność nie mają możliwości układać tradycyjnych puzzli. Program może być używany jako gra, ale także jako narzędzie uczące wykorzystania urządzeń peryferyjnych komputera. Jest znakomitą zabawą dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program podzielony jest na dwie części: dla dorosłych i dla dzieci co umożliwia dostosowanie trudności zadań do wieku.
PuzzleWorld pomaga rozwijać istotne zdolności poznawcze. Może usprawniać różnicowanie wizualne, umiejętność umiejscowienia obiektu w przestrzeni, rozwija wyobraźnię, pomaga rozwiązywać problemy z koncentracją. Na pierwszym poziomie nie ma praktycznie możliwości popełnienia błędu, co zapewnia uczniowi poczucie sprawstwa I zachęca do dalszej zabawy z programem. Możliwość wyboru obrazków i dołączania własnych zdjęć, pozwala na ułożenie materiału zgodnie z zainteresowaniami ucznia. Dzięki dużym przyciskom i ikonom, program może być pomocny w nauce obsługi myszki i opcji skanowania.

  • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10
  • Pentium 266 MHz
  • od 64 MB RAM / 128 MB RAM
  • do 70 MB pamięci na twardym dysku
  • rozdzielczość monitora min. 800 x 600 przy kolorze 16-bitowym
  • karta dźwiękowa
  • napęd CD-ROM


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.