PlayWithMe

479,00

PlayWithMe to kolekcja sześciu gier ćwiczących umiejętności współpracy oraz rywalizacji: program opiera się na koncepcji wdrażania nie tylko do gry w pojedynkę (przeciwko komputerowi), ale również do wspólnej gry z drugą osobą. W niektórych grach gracze będą grać przeciwko sobie a w innych współpracować aby wygrać. Poszczególne gry mogą być obsługiwane za pomocą jednego lub dwóch przycisków. Gracz kontroluje swoje działania oraz zdobywa punkty poprzez naciskanie jednego przycisku, pod warunkiem że wciśnie on przycisk we właściwym momencie. Oprócz zabawy celem gry jest zdobycie maksymalnej liczby punktów. PlayWithMe umożliwia poprzez zabawę ćwiczenie umiejętności posługiwania się jednym lub dwoma przyciskami, sprzyja doskonaleniu umiejętności koordynacji w czasie to znaczy naciskania przycisku we właściwym czasie, jak również sprzyja rozwojowi takich umiejętności jak: orientacja przestrzenna, przewidywanie, koncentracja, cierpliwość i planowanie strategiczne. Różne opcje ustawienia poziomu trudności oraz ustawień gry pozwalają dostosować program do umiejętności gracza, zapewniając jednocześnie poczucie osiągania sukcesów. Coraz wyższe poziomy trudności są wyzwaniem i motywacją dla gracza.

  • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10
  • Procesor Pentium 350 Mhz
  • 128 MB RAM
  • 50 MB wolnego miejsca na dysku
  • minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600, 16 bitowy kolor
  • stacja dysków CD
  • Adobe Flash Player 9.0 lub nowszy


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.