Złoty Laur Innowacyjności

Dyplom

Nagroda za urządzenie Mountbatten Brailler Tutor w Konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne, organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.