MrugoMysz

1.369,00

Program Mrugomysz pozwala sterować kursorem myszy oraz klikać przy użyciu urządzenia BlinkIt. Niezbędny, jeśli chcesz surfować w Internecie.


Urządzenia do sterowania wzrokiem