Wspomaganie rozwoju

1.999,003.499,00

NOWOŚĆ!
Pakiet Wspomaganie rozwoju odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie odpowiednich treści stanowi jedność i współzależność celów nauczania, wychowania i rewalidacji.

Zastosowanie: diagnoza i terapia zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych.
Odbiorcy: terapeuci, nauczyciele i nauczyciele specjalni.
Beneficjenci: dzieci w wieku 2-5 w normie intelektualnej oraz dzieci z niepełnosprawnością (intelektualną, motoryczną lub sprzężoną).

Spełniając zadania dydaktyczne, stanowi zarazem formę zabawy, motywującą do samodzielnego korzystania z komputera. Treści programowe oparto na zagadnieniach bliskich dziecku, związanych z jego najbliższym otoczeniem. Ciekawą oprawę graficzną opracowano w taki sposób, by ułatwiała koncentrację w trakcie nauki. Zadania i ćwiczenia umieszczone w produkcie dobrano w taki sposób, aby wszechstronnie stymulowały rozwój ucznia, usprawniając wszystkie niezbędne funkcje poznawcze. Poza bogatą pulą ćwiczeń ogólnorozwojowych, umieszczono tu także zadania i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia.

Na pakiet profesjonalny składają się dwie części, dostępne również, każda z osobna, wśród produktów oferowanych przez firmę Young Digital Planet:

 • Pakiet Wspomaganie rozwoju cz. I – „Z Tosią przez pory roku”
 • Pakiet Wspomaganie rozwoju cz. II – „Tosia i przyjaciele”

Produkt rozwija konkretne sprawności w ramach poszczególnych działów:

 • poczucie sprawstwa
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo- ruchowa
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa
 • grafomotoryka
 • zabawy matematyczne
 • przyroda
 • stosunki przestrzenne
 • myślenie
 • sfera społeczna
 • umiejętność koncentracji

Materiały składające się na produkt Wspomaganie rozwoju są na bieżąco konsultowane i walidowane z adekwatną grupą odbiorców. Jak do tej pory zostały pozytywnie ocenione zarówno przez dzieci jak i w gronie doświadczonych specjalistów-praktyków: pedagogów specjalnych i terapeutów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz nauczycieli dzieci przedszkolnych (norma rozwojowa).
Produkt Wspomaganie rozwoju zgodny jest z podstawą programową MEN.

Zalety programu

Pakiet Wspomaganie rozwoju cz. I – „Z Tosią przez pory roku”:

 • 550 interaktywnych ćwiczeń o różnych poziomach trudności i 170 kart pracy do wydruku.
 • Treści zawarte w tej części oparte są na kalendarzu rocznym i nawiązują do pór roku oraz najbliższego otoczenia dziecka, co znacznie ułatwia pracę z materiałem, naukę i zapamiętywanie.
 • Szereg programów narzędziowych (m.in. Wymowa, Układanki ilustracyjne, Recytuję i śpiewam), które znakomicie wzbogacają i uzupełniają dodatkowymi treściami zagadnienia programowe.
 • Program może być wykorzystywany do indywidualnej pracy terapeutycznej, ale i do wspomagania rozwoju dwu- lub trzyletnich dzieci w normie.
 • Gradacyjny dobór ćwiczeń umożliwiający pracę na różnych poziomach trudności.
 • Aplikacja terapeuty – znacznie ułatwia prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procesie terapeutycznym i dydaktycznym (dzięki takim zakładkom jak Kartoteka czy Programy i wyniki).

Pakiet Wspomaganie rozwoju cz. II – „Tosia i przyjaciele”:

 • 450 interaktywnych ćwiczeń o różnych poziomach trudności i 130 kart pracy do wydruku.
 • Szereg programów narzędziowych (m.in. Wymowa, Układanki ilustracyjne, Recytuję i śpiewam), które znakomicie wzbogacają i uzupełniają zagadnienia programowe.
 • Program może być wykorzystywany do indywidualnej pracy terapeutycznej, ale i do wspomagania rozwoju dwu- lub trzyletnich dzieci w normie.
 • Gradacyjny dobór ćwiczeń umożliwiający pracę na różnych poziomach trudności.
 • Aplikacja terapeuty – znacznie ułatwia prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procesie terapeutycznym i dydaktycznym (dzięki takim zakładkom jak Kartoteka czy Programy i wyniki).
 • Szereg przydatnych pomocy tradycyjnych i dodatków:
  – 5 wzorów naklejek
  – Zestaw 120 kart pracy – z powodzeniem nadający się do przeróżnych zabaw i gier. Rozmiar, kształt i solidność materiału z jakiego wykonane zostały karty pozwalają na wielokrotne i dowolne ich użytkowanie.
  – Domino „Zwierzęta” – komplet elementów o dużych rozmiarach, wykorzystywany skutecznie podczas zabaw grupowych. W razie zaistnienia takiej potrzeby, nauczyciel może dowolnie wykorzystać elementy domina w innej zabawie dydaktycznej
  – Dyplomy
Young_Digital_Planet

 

Wyczyść zaznaczenie


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.