Claro Read

799,00

Zestaw narzędzi wspomagających osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu (cierpiących na dysleksję, dysgrafię itp.). Dzięki temu, że tekst może być odczytywany głosem syntetycznym, można sprawdzić głosowo pisownię; narzędzie do predykcji ułatwia odnalezienie właściwej pisowni.

Funkcje:

  • pełna integracja z powszechną aplikacją Microsoft Word
  • czytanie głosem wskazanego tekstu
  • czytanie dokumentów papierowych ze skanera
  • narzędzie predykcji (podpowiadanie prawdopodobnych słów po wpisaniu paru liter)
  • rozpoznawanie i czytanie głosem zeskanowanego tekstu oraz tekstu zawartego w plikach pdf
  • linijka powiększająca, ułatwiająca odczyt tekstu
  • zmiana barw ekranu, w celu lepszego odczytu tekstu z ekranu


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.