» ClaroRead PRO

ClaroRead PRO

1.299,00

Zestaw narzędzi wspomagających osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu. W pełni funkcjonalne narzędzie OCR.
Wszechstronne narzędzie wspomagające osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Program zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie i elastyczności zapewnia użytkownikom w każdym wieku i o różnym poziomie umiejętności dostęp do informacji. ClaroRead Pro posiada wbudowany syntezator mowy i współpracuje z wieloma aplikacjami systemu Windows (Microsoft Word, Internet Explorer). Jedną z podstawowych zalet ClaroRead Pro jest możliwość czytania menu, oznaczeń przycisków, dymków, a także każdego tekstu wyświetlonego na ekranie. Program natychmiast odczytuje wybrany za pomocą myszy tekst, a także znaki, słowa i zdania podczas ich pisania, dzięki czemu można sprawdzać głosowo pisownię.

Poza tym ClaroRead Pro wyposażony jest w funkcje takie jak:
Tworzenie plików audio oraz video z tekstu edytora lub strony internetowej
Modyfikacja wielkości oraz koloru czcionki i tła dokumentu
Wyświetlanie homofonów
Sprawdzanie tekstu pod względem pisowni, znaczenia, sugerowanie definicji słownikowych, identyfikację oraz sugestie homofonów
Podświetlanie oczytywanych fraz i słów
Możliwość zmiany języka odczytywanego tekstu, także w obrebie jednego dokumentu i wyboru dostosowanego do potrzeb użytkownika syntezatora mowy
Narzędzie predykcji (podpowiadanie prawdopodobnych słów po wpisaniu paru liter)
Dodatkowe aplikacje takie jak: Mówiący kalkulator, Accessible PDF dodatek pozwalający na importowanie plików PDF, a następnie na ich odczytywanie przez ClaroRead, ClaroView – pozwalający na zmianę barw ekranu, ScreenRuler – linijka powiększająca fragment ekranu
Rozpoznawanie i czytanie głosem zeskanowanych dokumentów